Boeken van toen

Nederland

De nieuwe bestseller: Energie in Groningen

Energie via blockchain in Groningen
Groningen test, onder de naam van Groningse Energiebank, met energietransitie via blockchain en kijkt naar een nieuwe manier van financieren van energiebesparende maatregelen, zoals gebouwgebonden financiering. Wethouder Mattias Gijsbertsen noemt de Energiebank ‘een belangrijke stap naar een aardgasloos Nederland’. 

Tijdens het Groningse TransFuture Festival, het festival over nieuwe energie dat 27 juni jongstleden werd gehouden, presenteerde Gijsbertsen beide projecten aan Diederik Samsom. Samsom heeft de opdracht voor 2030 twee miljoen huishoudens van het aardgasnet te halen. Volgens hem moet Nederland overstappen naar bijvoorbeeld aardwarmte, met een moeilijk woord geothermie.

Meer regelruimte

De gemeente Groningen richt zich eerst op het project, waarmee via blockchain opgewekte energie binnen dezelfde wijk wordt uitgewisseld en verrekend. Volgens wethouder Gijsbertsen is Groningen voorloper in de energietransitie. In enkele wijken in Groningen zijn diverse partijen al bezig met het realiseren van collectieve zonnepanelen of een wijkwindmolen en een wijkenergieplan. Gijsbertsen zegt tegen beperkingen in de regelgeving aan te lopen, zoals dat op dit moment huizenbezitters nog geen energie aan elkaar mogen leveren. Hij heeft Samsom, ook met betrekking tot het tweede project, om meer regelruimte gevraagd.

Blockchain van energie

Blockchain (blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Je kunt er gegevens met elkaar  laten communiceren, waarvan je zeker weet dat het kloppende informatie is. Denk bijvoorbeeld aan een bewijs van een afgeronde opleiding. Die staat doorgaans niet digitaal. Met blockchain is die informatie makkelijker (en veilig) uit te wisselen.

Financiële ruimte

Het andere project, waarmee de gemeente Groningen komt, betreft een gebouwgebonden financiering. Daarbij is de lening gekoppeld aan het vastgoed, in plaats van aan de bewoner. Hierdoor kunnen huishoudens energiebesparende maatregelen door derden laten financieren en realiseren. Doordat de energierekening voor bewoners  daarbij gelijk blijft, en er energie wordt bespaard, ontstaat er een financiële ruimte. Met die ruimte betaalt de bewoner stap voor stap de kosten voor de maatregelen aan de investeerder terug. Voor meer informatie verwijzen we naar Consumind.nl.

Comments are closed.